Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Thông báo số 1708/TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022 19/12/2022
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023
Thông báo số 941/TV-ĐHHVN-TCHC v.v đăng ký cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 năm 2023 04/08/2022
Công văn số 389/ĐHHHVN-TCHC v.v rà soát, góp ý các dự thảo Phụ lục số 3 Đề án Vị trí việc làm của Trường 04/04/2023
Thông báo số 1080/TB-ĐHHHVN-ĐT v.v Thông báo thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2021-2022 07/09/2022
Văn bản hành chính Công văn số 14477/BGTVT-TCCB v/v thi tuyển chức danh lãnh đạo tại các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 02/01/2019
Thông báo só 220/TB-ĐHHHVN Chương trình học bổng Chính phủ Australia 27/02/2023
Kế hoạch số 1718/KH-ĐHHHVN về việc tổ chức đón Xuân Quý Mão 2023 19/12/2022
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023
Công văn số 95/CĐ v.v tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 07/09/2022

Pages