Skip to:

Quyết định số 201A/QĐ-ĐHHHVN về việc cử sinh viên tham gia luyện tập và tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 202