Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Thông báo Kết luận giao ban đào tạo sau đại học tháng 10/2019 Công văn 16/10/2019
Thông báo về việc rà soát, kiểm tra đánh giá nội bộ một số đơn vị thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008- ĐHHHVN. Công văn 05/10/2017
Về việc triển khai thực hiện NĐ số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính Công văn 09/11/2018
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai đăng ký thi đua. khen thưởng năm 2018. Công văn 24/10/2017
Thông báo kết luận hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 9/2019 Công văn 25/09/2019
Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội Quý IV năm 2019. Công văn 03/10/2019
Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu GTVT hệ thống giao thông thông minh Công văn 29/08/2019
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao năm học 2019-2020. Công văn 17/10/2019
TB:về việc tổ chức Họp rà soát báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo và hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo tiêu chuẩn AUN-QA. Công văn 05/10/2017
Về việc tặng suất ăn miễn phí và giảm giá dịch vụ cho CB, GV, nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Công văn 12/11/2018

Pages