Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Nghị quyết về việc thông qua danh sách và kinh phí đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm năm 2022 20/12/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính 16/04/2018
Quyết định số 2448/QĐ-ĐHHHVN-TCHC v.v đánh gía, xếp loại chất lượng viên chức năm 2022 đối với cấp trưởng và cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 19/12/2022
Công văn số 894/ĐHHHVN-TĐKT về việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng 27/07/2022
Thông báo số 912/TB-ĐHHHVN-TTr&ĐBCL v.v tổng hợp kết quả học tập toàn trường học kỳ II năm học 2021-2022 29/07/2022
Chỉ thị về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm 30/03/2020
Về việc đề cử ứng viên tham dự Diễn đàn sinh viên của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế tại Vương quốc Anh 24/02/2023
Thông báo số 1708/TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022 19/12/2022
Công văn số 894/ĐHHHVN-TĐKT về việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng 27/07/2022
Vể việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 06/06/2020

Pages