Skip to:

Phòng Tổ chức – Hành chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.06.QT.TCHC.01 - Biên bản đánh giá kết quả tập sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.08.QT.TCHC.01 - Tổng hợp kết quả tập sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
Mẫu số 01. Phiếu Đăng ký dự tuyển QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Tổ chức – Hành chính