Skip to:

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
BM.12-QT.TTr&DBCL.01 - Danh sách thành lập hội đồng chấm ĐALVTN QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.13-QT.TTr&DBCL.01 - Bảng phân công GV chấm ĐALV TN QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.14-QT.TTr&DBCL.01 - Phiếu chấm điểm tốt nghiệp QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.15-QT.TTr&DBCL.01 - Biên bản tổng hợp điểm đồ án, khóa luận tốt nghiệp QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.16-QT.TTr&DBCL.01 - Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.17-QT.TTr&DBCL.01 - Giấy cam đoan của thí sinh về thủ tục dự thi QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng