Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort ascending Ngày đăng
Thông báo Đăng ký khám sức khỏe định kỳ của sinh viên cuối khóa. Khác 11/04/2024
Thông báo Kết luận cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ rèn luyện đối với sinh viên diện nội trú bắt buộc tại Ku nội trú Quán Nam. Khác 26/01/2024
Thông báo Kết luận tại cuộc họp Ban Xây dựng dự thảo Đề án đầu tư, xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, nghiên cứu, đào tạo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Khác 11/12/2023
Kế hoạch Giám sát việc thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy và số lượng người làm việc tại khoa Công trình. Khác 20/09/2023
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2023-2024. Khác 19/12/2023
Thông báo Kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Khác 08/11/2023
Thông báo Về việc yêu cầu sinh viên hoàn thành Bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa. Khác 26/09/2023
Kế hoạch Kiểm tra Nội quy giảng đường học kỳ 2 năm học 2023-2024. Khác 21/02/2024
Nghị quyết Về việc cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả công tác quản lý và khai thác Tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn. Khác 03/08/2023
Thông báo Kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Khác 05/10/2023

Pages