Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort ascending Ngày đăng
Về việc nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021 Công văn 18/02/2022
Thông báo tăng cường tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 Công văn 05/09/2022
V/v triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật. Công văn 10/10/2023
Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị vật kiến trúc toàn Trường năm 2023 Công văn 22/02/2023
Kế hoạch tổ chức quảng bá tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 Công văn 30/06/2022
Thông báo Kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và công tác chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài giám sát hệ thống. Công văn 22/08/2023
Về việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt Công văn 19/12/2022
V/v thực hiện Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Công văn 11/01/2024
Về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội CVNet năm 2021 Công văn 26/04/2021
Kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 6/2023 Công văn 21/06/2023

Pages