Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 08/05/2018
Công văn về việc thẩm định Đề án sáp nhập Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm, Ban Quản lý khu nội trú C, Ban Quản lý khu nội trú Quán Nam 20/10/2022
VB VD- Kế hoạch Về việc tổ chức Kỳ thi tuyển dụng viên chức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2023. 24/10/2023
Quyết định số 2448/QĐ-ĐHHHVN-TCHC v.v đánh gía, xếp loại chất lượng viên chức năm 2022 đối với cấp trưởng và cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 19/12/2022
Kế hoạch số 01/KH-ĐHHHVN-YT về kế hoạch công tác y tế năm 2019 04/01/2019
Công văn số 1395/ĐHHHVN-TCHC về việc thẩm định Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 20/10/2022
Kế hoạch tổ chức lễ Tốt nghiệp năm 2018 (đợt 2) 24/07/2018
Công văn v.v tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020 13/04/2020
Về việc đề cử ứng viên tham dự Diễn đàn sinh viên của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế tại Vương quốc Anh 24/02/2023
Thông báo số 1708/TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022 19/12/2022

Pages