Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2022-2023 Công văn 05/05/2023
Về việc đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2022 Công văn 23/09/2022
Nghị quyết thông qua kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2022-2035, tầm nhìn đến năm 2045 Công văn 28/04/2022
Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở, NCKH Sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021 Công văn 12/11/2020
Về việc văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Công văn 27/08/2018
Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề triển khai Đề án vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc tại Khoa Đóng tàu Công văn 28/07/2022
Kế hoạch kiểm tra khu nội trú Công văn 13/09/2019
Thông báo Về việc phát tài liệu học tập học kỳ I năm học 2023-2024. Công văn 14/09/2023
Về việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022 và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Công văn 15/03/2022
Thông báo về việc báo cáo, thống kê ngành/chuyên ngành biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học Công văn 22/05/2020

Pages