Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Thông báo về việc nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022 Công văn 18/03/2022
Thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2022 Công văn 18/03/2022
Về việc lập danh sách CB, VC, NLĐ có con đang học tại Trường ĐH Hàng hải Vn học kỳ II năm học 2021-2022 Công văn 16/03/2022
Về việc lấy ý kiến đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII Công văn 16/03/2022
Nghị quyết thông qua số lượng người làm việc, hợp đồng lao động tạm thời của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2022 Công văn 15/03/2022
Thông báo về việc tuyển chọn ý tưởng/dự án khởi nghiệp hỗ trợ ươm tạo năm 2022 Công văn 15/03/2022
Về việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022 và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Công văn 15/03/2022
Thông báo công tác chuẩn bị cho Kỳ họp Hội đồng trường quý II năm 2022 Công văn 15/03/2022
Về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC Công văn 15/03/2022
Thông báo về việc kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Trường (01/4/1956-01/4/2022) Công văn 14/03/2022

Pages