Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Về việc gán tín nhiệm mạng cho các website/tên miền công khai trên Internet Công văn 13/07/2021
Thông báo liên tịch về việc điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình du lịch hè của cán bộ chủ chốt và cán bộ công đoàn năm 2021 Công văn 08/07/2021
Về việc cung cấp thông tin thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước theo Đề án 911, 599; học bổng diện Hiệp định Chính phủ giai đoạn 2015-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Công văn 07/07/2021
Kế hoạch công tác tháng 7+8 năm 2021 Công văn 05/07/2021
Về việc vận động đóng góp xây dựng quỹ nhân đạo đợt 1, năm 2021 và cuộc vận động đóng góp cho "Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19" Công văn 01/07/2021
Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2021-2025 Công văn 30/06/2021
Thông báo về việc tăng cường sử dụng chữ ký số điện tử trong xử lý văn bản. Công văn 29/06/2021
Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên Quyết định Cán bộ 28/06/2021
Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 Công văn 22/06/2021
Quyết định khen thưởng và hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, giảng viên hướng dẫn sinh viên năm 2020-2021 Quyết định Cán bộ 22/06/2021

Pages