Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Quyết định về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 20/11/2020 đến 03/02/2021 chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2021 Quyết định Cán bộ 22/01/2021
Quyết định về việc chi thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 Quyết định Cán bộ 22/01/2021
Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Quyết định Cán bộ 22/01/2021
Về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng Khoa học- Công nghệ Công văn 21/01/2021
Nghị quyết thông qua Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Công văn 19/01/2021
Thông báo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ Công văn 18/01/2021
Về việc phối hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động Công văn 18/01/2021
Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hàng hải VIệt Nam năm 2020 Quyết định Cán bộ 14/01/2021
Thông báo kế hoạch đón Xuân Tân Sửu 2021 Công văn 14/01/2021
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 13/01/2021

Pages