Skip to:

Về việc thành lập đoàn phúc tra nguồn động viên tuyển quân tháng 4 năm 2022