Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ban Xây dựng Quy chế Tài chính của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 14/06/2023
Về việc mở lớp học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cho đối tượng sinh viên đợt 2 năm 2023 Công văn 16/06/2023
Thông báo về việc tiếp tục rà soát tài liệu tham khảo thuộc các chương trình đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 16/06/2023
Về việc rà soát, điều chỉnh các nội dung có liên quan về tài chính, tài sản trong Đề án giải thể, sáp nhập các đơn vị Công văn 16/06/2023
Kế hoạch chuẩn bị kiểm định chất lượng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2023 Công văn 20/06/2023
Thông báo công tác chuẩn bị cho Kỳ họp Hội đồng trường quý III năm 2023 Công văn 20/06/2023
Kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 6/2023 Công văn 21/06/2023
Về việc đóng góp ý kiến, xây dựng Quy định thu thập, quản lý và khai thác tài liệu nội sinh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 22/06/2023
Thông báo số 847/TB-ĐHHHVN v.v Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2024 23/06/2023
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023

Pages