Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 Công văn 24/03/2023
Thông báo về việc đăng ký cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 năm 2024 Công văn 24/03/2023
Về việc đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc rà soát, góp ý các dự thảo Phụ lục Đề án VTVLT của Trường Công văn 27/03/2023
Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị; đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2023; rà soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2024 Công văn 27/03/2023
Thông báo về việc cắt điện bảo dưỡng định kỳ lưới điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Công văn 28/03/2023
Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2022-2023 Quyết định Sinh viên 28/03/2023
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ 2 năm học 2022-2023 Quyết định Sinh viên 28/03/2023
Quyết định về việc miễn, giảm học phí Trường Cao đẳng VMU kỳ 2 năm học 2022-2023 Quyết định Sinh viên 28/03/2023
Quyết định về việc hỗ trợ chính sách nội trú kỳ 2 năm học 2022-2023 Quyết định Sinh viên 28/03/2023
Nghị quyết về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ Quyết định Cán bộ 28/03/2023

Pages