Skip to:

Thông báo về việc cắt điện bảo dưỡng định kỳ lưới điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng