Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Quyết định Sinh viên 24/10/2017
Về việc triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ. Công văn 24/10/2017
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai đăng ký thi đua. khen thưởng năm 2018. Công văn 24/10/2017
Về việc kiểm tra, đối chiếu quá trình đóng BHXH trước khi in số BHXH Công văn 24/10/2017
Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng trong công tác cố vấn học tập năm học 2017-2018. Công văn 24/10/2017
Về việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra chuyên ngành bậc SĐH và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Công văn 23/10/2017
Kế hoạch kiểm tra, giám sát Nội quy các khu giảng đường Đợt 1 từ ngyà 24/10/2017 đến 01/11/2017. Công văn 23/10/2017
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ Trường ĐHHHVN Công văn 17/10/2017
Thông báo về việc áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ ĐH Liên thông Văn bằng 2 chính quy ngành Ngôn ngữ Anh từ Khóa 58 Công văn 11/10/2017
Thông báo về việc áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ ĐH Liên thông Văn bằng 2 chính quy ngành Ngôn ngữ Anh từ Khóa 58 Công văn 11/10/2017

Pages