Skip to:

Văn bản khác

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Nghị quyết Phê duyệt chủ trương mở mới các chương trình đào tạo đại học. Khác 05/02/2024
Nghị quyết số 2089/NQ-ĐHHHVN-HĐT, Nghị quyết Về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 bằng mức học phí năm học 2022-2023. Khác 16/11/2023
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 Khác 17/04/2018
Thông báo Về việc thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản điện tử và công việc nội bộ (E-office) Khác 29/02/2024
Thông báo Về việc Báo cáo thực hiện công tác hậu kiểm định chất lượng giáo dục 6 tháng cuối năm 2023 và Dự thảo kế hoạch công tác hậu kiểm định chất lượng giáo dục năm 2024. Khác 06/12/2023
Nghị quyết Về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa. Khác 03/08/2023
Thông báo Về việc đăng ký cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 năm 2025. Khác 03/04/2024
Thông báo Về việc triển khai thực hiện thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023, thông tư số 23/2023-TT-BCT ngày 15/11/2023, thông tư số 36/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023. Khác 22/12/2023
Thông báo Về việc yêu cầu sinh viên hoàn thành Bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa. Khác 26/09/2023
Thông báo Về việc Học bổng Thạc sĩ Chương trình Chính sách công năm 2024. Khác 29/12/2023

Pages