Skip to:

QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.06-QT.TTr&DBCL.01 - Danh sách GV bỏ coi thi rọc phách QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.07-QT.TTr&DBCL.01 - Đơn xin hoãn thi do trùng lịch thi QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.08-QT.TTr&DBCL.01 - Đơn xin nhận điểm P QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.09-QT.TTr&DBCL.01 - Đơn xin phúc khảo QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.10-QT.TTr&DBCL.01 - Biên bản chấm phúc khảo QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.11-QT.TTr&DBCL.01 - Thông báo kết quả phúc khảo QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.12-QT.TTr&DBCL.01 - Danh sách thành lập hội đồng chấm ĐALVTN QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.13-QT.TTr&DBCL.01 - Bảng phân công GV chấm ĐALV TN QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.14-QT.TTr&DBCL.01 - Phiếu chấm điểm tốt nghiệp QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.15-QT.TTr&DBCL.01 - Biên bản tổng hợp điểm đồ án, khóa luận tốt nghiệp QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về

Pages

Subscribe to QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ