Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Nghị quyết Phê duyệt chủ trương mở mới các chương trình đào tạo đại học. Khác 05/02/2024
Nghị quyết Thông qua báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023 và phê duyệt phương hướng tuyển sinh năm 2024. Khác 05/02/2024
Nghị quyết Vể kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiệnchức năng, nhiệm vụ tại Trung tâm Hợp tác và đào tạo liên tục. Khác 05/02/2024
Nghị quyết Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát Quý 4/2023 của Ban kiểm soát. Khác 05/02/2024
Quyết định Về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ. Quyết định Sinh viên 02/02/2024
Quyết định Về việc quy định mức lương thỏa thuận đối với người lao động đã nghỉ hưu khi ký hợp đồng lao động làm giảng viên tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Quyết định Cán bộ 02/02/2024
Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về việc ký hợp đồng lao động làm giảng viên đối với người lao động đã nghỉ hưu. Quyết định Cán bộ 02/02/2024
V/v đề cử danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng” năm 2023. Công văn 02/02/2024
Thông báo Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024. Khác 02/02/2024
Thông báo Về việc tiếp nhận các dự án/ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024. Khác 02/02/2024

Pages