Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Công văn số 240/ĐHHHVN v.v gửi báo cáo tình hình công nợ 2 Ban quan rlys khu nội trú 01/03/2023
Công văn số 275/ĐHHHVN-TCHC về việc rà soát, góp ý các dự thảo Phụ lục Đề án Vị trí việc làm của Trường 11/03/2023
Xây dựng phương án tự chủ thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài cính của đơn vị dự nghiệp công lập 14/02/2022
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023
Kết luận Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 và phát động phong trào năm 2018. 23/04/2018
Kế hoạch số 1637/ĐHHHVN v.v Kế hoạch phòng, chống dịch COVID - 19 và các phương án xử lý khi có trường hợp nghi mắc và mắc COVID - 19 06/11/2021
Tổ chức luyện tập và tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 16/02/2022
Thông báo số 07/TB-ĐHHHVN-CTSV v.v kết luận Hội nghị giao ban Công tác sinh viên tháng 12/2018 03/01/2019
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023
Kế hoạch về việc triển khai cập nhật hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 23/04/2018

Pages