Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Thông báo về việc Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) Công văn 26/05/2020
Thông báo về việc báo cáo, thống kê ngành/chuyên ngành biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học Công văn 22/05/2020
Về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 Công văn 21/05/2020
Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2019-2020. Công văn 21/05/2020
Thông báo về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 Công văn 19/05/2020
Về việc đăng ký tham dự Lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính; Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng và bộ môn và tương đương tại Trường Công văn 15/05/2020
Thông báo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 Công văn 13/05/2020
Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên cho viên chức, người lao động đợt 6 tháng đầu năm 2020 Công văn 05/05/2020
Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt 2 năm học 2019-2020 Công văn 05/05/2020
Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2019-2020 Công văn 05/05/2020

Pages