Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023
Thông báo về việc đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2024 Công văn 27/06/2023
Về việc tuyển chọn giáo viên, giảng viên Việt Nam đi dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ 2023-2025 Công văn 27/06/2023
Về việc báo cáo rà soát công tác quản lý, sử dụng, cập nhật ngân hàng câu hỏi/ đề thi và tổ chức thi Học kỳ II năm học 2022-2023 Công văn 27/06/2023
Thông báo thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên trong đợt nghỉ hè 2023 Công văn 27/06/2023
Thông báo về việc viết bài cho Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế Điều khiển & Tự động hóa lần thứ 7- VCCA 2024 Công văn 28/06/2023
Về việc tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2023 Công văn 29/06/2023
Về việc đăng ký tham dự Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2024-2025 Công văn 30/06/2023

Pages