Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort ascending Ngày đăng
Về việc triệu tập sinh viên tham gia Chương trình khảo sát đánh giá 04 chương trình đào tạo Công văn 06/12/2022
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao năm học 2020-2021 Công văn 23/02/2021
Thông báo Kết luận hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 12/2019 Công văn 31/12/2019
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 Công văn 07/06/2023
Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài Công văn 25/10/2022
Về việc nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 Công văn 13/10/2020
Kế hoạch thực hiện Công tác Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) năm 2019 Công văn 22/10/2019
Nghị quyết về việc đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại hoc Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2021 Công văn 14/02/2022
Thông báo về việc duy trì thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và triển khai "Tháng hàng động vì ATTP" năm 2023 Công văn 06/04/2023
Điều lệ giải chạy Online "VMU Go-Ahead 2022" Công văn 25/08/2022

Pages