Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort ascending Ngày đăng
Thông báo về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021 Công văn 11/08/2020
Về việc bình xét danh hiệu "Giỏi việc Trường đảm việc nhà" và "Gia đình tiêu biểu" năm học 2021-2022 Công văn 11/08/2022
V/v phổ biến một số quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Công văn 28/05/2024
Về việc công khai, rà soát danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021. Công văn 27/10/2021
V/v rà soát điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Công văn 21/09/2023
Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Công văn 13/02/2020
Thông báo về việc gửi kế hoạch giảng dạy của Khoa, Viện, Trung tâm Công văn 31/01/2023
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Công văn 28/07/2023
TB:về việc tổ chức Họp rà soát báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo và hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo tiêu chuẩn AUN-QA. Công văn 05/10/2017
Thông báo về việc nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021 Công văn 17/05/2021

Pages