Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort ascending Ngày đăng
Thông báo về việc rà soát, kiểm tra đánh giá nội bộ một số đơn vị thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008- ĐHHHVN. Công văn 05/10/2017
Thông báo Kết quả Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2019-2020. Công văn 14/10/2019
Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Công văn 13/02/2020
Về việc triển khai thực hiện NĐ số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính Công văn 09/11/2018
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Công văn 06/01/2020
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai đăng ký thi đua. khen thưởng năm 2018. Công văn 24/10/2017
Công văn Về việc Hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2019-2020. Công văn 24/10/2019
Về việc thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 Công văn 04/03/2020
Thông báo Kết luận hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 9/2019 Công văn 13/09/2019
Về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam Công văn 26/03/2020

Pages