Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort ascending Ngày đăng
Kế hoạch tự đánh giá Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 Công văn 13/05/2022
Nghị quyết thành lập các Tổ Thẩm định Tờ trình phục vụ kỳ họp Hội đồng trường Quý II năm 2021 Công văn 08/04/2021
Về việc triển khai Quyết định số 1603/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải Công văn 18/01/2023
Thông báo số 1210 /TB-ĐHHHVN-ĐT ngày 14/12/2018: về việc tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp trường năm 2019 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia Công văn 18/12/2018
Về việc quyết toán thuế TNCC năm 2021 Công văn 24/03/2022
V/v cung cấp số liệu phục vụ báo cáo tổng kết năm học Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng. Công văn 24/07/2023
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Công văn 25/10/2019
Về việc đăng ký dự thi nâng ngạch thăng hạng viên chức chuyên ngành kế toán năm 2020. Công văn 30/11/2020
Thông báo về việc cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ I năm học 2022-2023 Công văn 29/11/2022
V/v triển khai Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Công văn 20/12/2023

Pages