Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Mở lớp tập huấn đào tạo về kiến thức chung liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng, những thay đổi lớn trong phiên bản ISO 9001:2015 03/04/2018
Công văn số 1395/ĐHHHVN-TCHC về việc thẩm định Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 20/10/2022
Quyết định số 201A/QĐ-ĐHHHVN về việc cử sinh viên tham gia luyện tập và tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 202 27/02/2023
Công văn số 153/CĐ v.v tặng quà Tết Quý Mão năm 2023 đối với CB, VC, NLĐ 19/12/2022
Thông báo sô 07/TB-ĐHHHVN-CTSV v.v kết luận Hội nghị giao ban Công tác sinh viên tháng 12/2018 03/01/2019
Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong sinh viên 07/05/2018
Quyết định số 201A/QĐ-ĐHHHVN về việc cử sinh viên tham gia luyện tập và tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 202 27/02/2023
Công văn số 153/CĐ v.v tặng quà Tết Quý Mão năm 2023 đối với CB, VC, NLĐ 19/12/2022
Thông báo v.v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ Học kỳ I năm học 2021-2022 và tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên 11/02/2022
Kế hoạch số 06/KH-ĐHHHVN v.v Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá GV, CVHT tại Trường ĐHHHVN 03/01/2019

Pages