Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ Công văn 30/03/2020
Về việc triển khai Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và đào tạo thuyền viên với Hàn Quốc. Công văn 12/12/2019
Thông báo về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020. Công văn 09/10/2019
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1/2020 Công văn 27/04/2020
Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Công văn 15/05/2018
Thông báo Về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2020. Công văn 25/12/2019
Thông báo Về việc Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ niên khóa 2020-2022 Công văn 30/08/2019
Kế hoạch tổ chức lễ Tốt nghiệp năm 2018 (đợt 2) Công văn 24/07/2018
Công văn về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ Công văn 31/10/2019
Thông báo về việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng Công văn 12/09/2019

Pages