Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Quyết định về việc trao học bổng ABS 2022 cho sinh viên do Cơ quan Đăng kiểm Hoa Kỳ tài trợ Quyết định Sinh viên 03/01/2023
Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ 1 năm học 2022-2023 Quyết định Sinh viên 01/12/2022
Quyết định về việc cử sinh viên luyện tập và tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Quyết định Sinh viên 22/02/2024
Quyết định số 52/QĐ-ĐHHHVN-ĐT v.v Khen thưởng SV tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đợt 1 năm học 2018-2019 Quyết định Sinh viên 10/01/2019
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Quyết định Sinh viên 11/09/2020
Quyết định về việc trao học bổng tài trợ toàn khóa Quyết định Sinh viên 07/01/2022
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ 1 năm học 2022-2023 Quyết định Sinh viên 01/12/2022
Quyết định về việc cử sinh viên luyện tập và tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Quyết định Sinh viên 22/02/2024
Quyết định Về việc ấn định mức học bổng và chỉ tiêu xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2023-2024. Quyết định Sinh viên 01/03/2024
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập năm học 2021-2022 Quyết định Sinh viên 23/09/2022

Pages