Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Quyết định Về việc Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo, công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 26/09/2019
Hướng dẫn về việc thực hiện công tác kiểm kê tài sản thời điểm có đến 0 giờ ngày 01/01/2020 Công văn 09/03/2020
Về việc đề xuất các dự án nghiên cứu khoa học cho Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) năm 2024 Công văn 04/04/2023
V/v tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin, phê duyệt dữ liệu cán bộ, viên chức, người lao động vào phần mềm Quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải. Công văn 22/08/2023
Thông báo về việc đăng ký đề tài khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2021-2022 Công văn 16/08/2021
Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Công văn 02/11/2022
Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 Công văn 17/03/2021
Về việc thu phí Bảo hiểm y tế HSSV năm 2023 và nhắc lịch thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 Công văn 09/09/2022
Hiệu trưởng ủy quyền điều hành công việc trong thời gian đi công tác từ 14h00 ngày 20/6/2022 đến hết ngày 26/6/2022 Công văn 17/06/2022
Về việc nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021 Công văn 18/02/2022

Pages