Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Quyết định Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019 Quyết định Cán bộ 22/10/2019
Về việc sửa đổi tạm thời điểm c khoản 5 Điều 4 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 21/10/2022
Quyết định Về việc khen thưởng cho Tập thể, Cá nhân đạt giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” năm 2023. Quyết định Cán bộ 08/11/2023
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 26/09/2023
Quyết định về việc giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 Quyết định Cán bộ 28/12/2020
Nghị quyết về việc cấp học bổng cho sinh viên người nước ngoài năm học 2023-2024 Quyết định Cán bộ 24/04/2023
Quyết định V/v giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa. Quyết định Cán bộ 04/01/2024
Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Quyết định Cán bộ 22/01/2021
Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên Quyết định Cán bộ 30/12/2022
Quyết định Ban hành Quy định “Xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi”. Quyết định Cán bộ 01/12/2023

Pages