Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Kế hoạch tổ chức cho sinh viên khóa 62 khám sức khỏe, đo đồng phục và làm thẻ sinh viên Công văn 27/09/2021
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Phòng, chống tội phạm quý II năm 2023 Công văn 22/05/2023
Kế hoạch công tác tháng 01+02 năm 2023 Công văn 04/01/2023
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức Hội nghị "Thông tin đối ngoại và tình hình bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trong thời gian gần đây" Công văn 16/05/2022
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Công văn 03/11/2020
Hướng dẫn về việc thực hiên công tác kiểm kê tài sản thời điểm có đến 0 giờ ngày 01/01/2022 Công văn 29/03/2022
Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt 2 năm học 2019-2020 Công văn 05/05/2020
Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 đối với chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải quản lý: Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN Công văn 06/10/2022
Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2022-2023 Công văn 10/08/2022
Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, chuyên viên chính theo công văn số 404/ĐHHHVN-TCHC Công văn 06/04/2021

Pages