Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2022 Công văn 18/03/2022
Thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ của sinh viên cuối khóa Công văn 15/05/2023
Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 đối với chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải quản lý: Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN Công văn 06/10/2022
Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2024 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 Công văn 23/03/2023
Nghị quyết phê duyệt phương án chi thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 Công văn 05/01/2022
Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2022-2023 Công văn 10/08/2022
Thông báo về việc Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) Công văn 26/05/2020
Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tiếp từ 04/10/2021 Công văn 30/09/2021
Về việc triển khai Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Công văn 30/01/2023
Kế hoạch Công tác đào tạo năm học 2023-2024. Công văn 27/07/2023

Pages