Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 11/10/2022
Thông báo kết quả đánh giá nội bộ hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và công tác chuẩn bị Đánh giá ngoài hệ thống Công văn 21/01/2022
Thông báo về việc cắt điện bảo dưỡng định kỳ lưới điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Công văn 28/03/2023
Về việc tặng suất ăn miễn phí và giảm giá dịch vụ cho CB, GV, nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Công văn 12/11/2018
Thông báo Chương trình học giả Fullbright Việt Nam (VSP) năm 2023 Công văn 15/08/2022
Về việc triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ. Công văn 24/10/2017
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý công tác vệ sinh công nghiệp, quản lý giảng đường, phòng học, phòng làm việc giữa Phòng Tổ chức- Hành chính và Phòng Quản trị- Thiết bị Công văn 15/09/2020
Thông báo kết quả kiểm trả công tác thực hành- thí nghiệm- thực tập năm học 2021-2022 Công văn 01/06/2022
Về việc Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH &CN năm 2020 Công văn 09/03/2020
Kế hoạch giáo dục, đào tạo định hướng, phát triển phẩm chất sinh viên giai đoạn 2021-2026 Công văn 28/05/2021

Pages