Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về việc đề xuất các dự án nghiên cứu khoa học cho Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) năm 2024 Công văn 04/04/2023
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý công tác vệ sinh công nghiệp, quản lý giảng đường, phòng học, phòng làm việc giữa Phòng Tổ chức- Hành chính và Phòng Quản trị- Thiết bị Công văn 15/09/2020
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2022 Công văn 18/08/2022
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào tạo tháng 11/2021 Công văn 02/12/2021
V/v ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công văn 04/10/2023
Về việc Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH &CN năm 2020 Công văn 09/03/2020
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn 29/02/2024
Thông báo lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) Công văn 17/06/2022
Thông báo Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho HSSV đến trường”. Công văn 11/08/2023
Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2021-2025 Công văn 30/06/2021

Pages