Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Nghị quyết số 2089/NQ-ĐHHHVN-HĐT, Nghị quyết Về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 bằng mức học phí năm học 2022-2023. Khác 16/11/2023
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ GTVT về việc tăng cường công tác cải cách hành chính. Công văn 15/11/2023
V/v triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật. Công văn 15/11/2023
Kế hoạch Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Khác 15/11/2023
Thông báo Về việc rà soát, xử lý các sinh viên không đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2023-2024. Khác 14/11/2023
Thông báo Về việc triệu tập sinh viên tham dự Hội thảo “Matching your Future Kết nối nhân tài công nghệ cao Đài Loan - Việt Nam tại Hải Phòng”. Khác 14/11/2023
Thông báo Về việc triệu tập sinh viên tham dự Lễ Mít tinh kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2023). Khác 14/11/2023
Quyết định Về việc cử sinh viên tham dự Giải vô địch bóng đá nam sinh viên toàn quốc SV Cup năm 2023. Quyết định Sinh viên 14/11/2023
Nghị quyết Về kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy và số lượng lao động tại khoa Công trình. Khác 14/11/2023
Nghị quyết Phê duyệt phương án tạm chi hỗ trợ thu nhập cho CB, VC, NLĐ của Trường từ 01/01/2024. Khác 14/11/2023

Pages