Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Quyết định ban hành Quy chế Công tác Sinh viên Khác 30/08/2019
Thông báo Về việc Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ niên khóa 2020-2022 Công văn 30/08/2019
Thông báo về việc mời tham dự và tham gia viết báo cáo Hội thảo khoa học quốc gia "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam" Công văn 29/08/2019
Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu GTVT hệ thống giao thông thông minh Công văn 29/08/2019
Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2019-2020 Công văn 29/08/2019
TB: Về việc Tổ chức Hội nghị Bộ môn mở rộng năm 2019-2020 Công văn 29/08/2019
QĐ: Về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo chương trình tiên tiến Quyết định Cán bộ 28/08/2019
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân SV khóa 60 năm học 2019-2020. Công văn 23/08/2019
Về việc gửi bài đăng trên Chuyên san của Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt thuộc tạp chí Khoa học kỹ thuật- Học viện Kỹ thuật Quân sự Công văn 22/08/2019
Thông báo số 108/TB-ĐHHHVN-KHCN v.v tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 Công văn 21/01/2019

Pages