Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Kế hoạch tổ chức các hoạt động triển khai Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng (Techfest Hai Phong 2021) Công văn 07/09/2021
Quyết đinh ban hành Quy chế Công tác sinh viên Quyết định Cán bộ 27/08/2021
Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022 Công văn 18/08/2021
Thông báo về việc thay đổi thời gian và cách thức tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2021 Công văn 18/08/2021
Thông báo về việc đăng ký đề tài khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2021-2022 Công văn 16/08/2021
Thông báo về việc triển khai chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 Công văn 12/08/2021
Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2021-2022 Công văn 09/08/2021
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào tạo tháng 8/2021 Công văn 09/08/2021
Thông báo về việc lập danh sách thưởng đợt thi đua từ 01/4/2021-02/9/2021 và danh sách cá nhân không đạt danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 Công văn 06/08/2021
Quyết định về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 01/4 đến 02/9/2021 Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9/2021 Quyết định Cán bộ 06/08/2021

Pages