Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Điều lệ giải bóng đá CB,VC, NLĐ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2021 Công văn 19/10/2021
Về việc hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan Công văn 18/10/2021
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Công văn 15/10/2021
Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi" Công văn 15/10/2021
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 10/2021 Công văn 14/10/2021
Về việc giải trình đối với giảng viên thiếu khối lượng A và B năm học 2020-2021 Công văn 14/10/2021
Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Hệ thống ISO, chuẩn bị công tác đánh giá chứng nhận lại Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 Công văn 12/10/2021
Nghị quyết hội nghị Đại biểu cán bộ ,viên chức và người lao động năm học 2021-2022 Công văn 12/10/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 Công văn 12/10/2021
Về việc nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 Công văn 08/10/2021

Pages