Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Công văn 25/10/2019
Về việc lập danh sách CB, NG, NLĐ có con đang học tại Trường ĐH Hàng hải VN học kỳ I năm học 2019-2020. Công văn 25/10/2019
Điều lệ Giải bóng đá CB, NG, NLĐ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019. Công văn 25/10/2019
Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng Công văn 28/10/2019
Về việc nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 Công văn 28/10/2019
Quyết định Về việc Ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn cho CB, CC, VC và NLĐ thuộc Trường ĐHHHVN Quyết định Cán bộ 28/10/2019
Thông báo Về việc xếp thời khóa biểu và lịch cho sinh viên chương trình CLC, lớp chọn của Viện ĐT CLC Công văn 29/10/2019
Thông báo Về việc tiếp tục thực hiện việc thoái vốn của Trường ĐHHHVN tại Công ty TNHH VTB Đông Long Công văn 29/10/2019
Công văn về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ Công văn 31/10/2019
Thông báo về việc kiểm tra công tác quản lý ngân hàng câu hỏi thi ra đề thi và chấm thi kết thúc học phần, kỳ phụ năm học 2019-2020. Công văn 01/11/2019

Pages