Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
V/v đăng ký tham gia Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học năm 2024. Công văn 12/04/2024
V/v đăng ký tham gia Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Công văn 24/04/2024
V/v triển khai Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT và rà soát, đăng ký Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm. Công văn 24/04/2024
V/v triển khai Thông báo số 63/TB-BGTVT và Thông báo số 70/TB-BGTVT. Công văn 24/04/2024
V/v hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Công văn 26/04/2024
Kế hoạch Rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2024 đối với đơn vị cấp 2 và đơn vị cấp 3. Khác 02/05/2024
Thông báo về việc kết luận cuộc họp về công tác quản lý, kiểm kê tài sản toàn Trường. Khác 03/05/2024
Thông báo Về việc Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Khác 04/05/2024
Thông báo Về việc kiểm tra công tác quản lý ngân hàng câu hỏi thi, ra đề thi và chấm thi kết thúc học phần, Kỳ I năm học 2023-2024. Khác 04/05/2024
Thông báo Về việc kiểm tra công tác quản lý ngân hàng câu hỏi thi, ra đề thi và chấm thi kết thúc học phần, Kỳ I năm học 2023-2024. Khác 04/05/2024

Pages