Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Nghị quyết Thông qua Báo cáo tiến độ rà soát, sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động và việc xây dựng Quy chế Tài chính. Khác 06/02/2024
Nghị quyết Thông qua báo cáo kết quả thực hiện số lượng người làm việc năm 2023 và phê duyệt số lượng người làm việc năm 2024. Khác 06/02/2024
Quyết định Về việc phê duyệt số lượng người làm việc là viên chức và hợp đồng lao động tạm thời của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2024. Quyết định Cán bộ 06/02/2024
Thông báo Về việc phát tài liệu học tập học kỳ II năm học 2023-2024. Khác 15/02/2024
Thông báo Về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các Quy chế, Nội quy của Trường. Khác 15/02/2024
Thông báo Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023. Khác 20/02/2024
Quyết định Về việc ấn định chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2023-2024. Quyết định Sinh viên 21/02/2024
Quyết định Về việc ấn định chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2023-2024. Quyết định Sinh viên 21/02/2024
Thông báo Về việc tập hợp file mềm hình ảnh chữ ký cá nhân. Khác 21/02/2024
Kế hoạch Kiểm tra Nội quy giảng đường học kỳ 2 năm học 2023-2024. Khác 21/02/2024

Pages