Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Về việc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng đối với các hoạt động của Nhà Trường Công văn 25/11/2022
Thông báo về việc cho phép sinh viên nghỉ học tham dự Chương trình học bổng "Nâng bước thủ khoa 2022" Công văn 28/11/2022
Về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động; bổ sung lý lịch năm 2022 Công văn 29/11/2022
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2023-2028 Công văn 29/11/2022
Thông báo về việc cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ I năm học 2022-2023 Công văn 29/11/2022
Thông báo về việc kết luận Công tác đánh giá ngoài Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 29/11/2022
Kế hoạch tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 Công văn 29/11/2022
Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 Công văn 30/11/2022
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023 Công văn 30/11/2022
Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ 1 năm học 2022-2023 Quyết định Sinh viên 01/12/2022

Pages