Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 21/10/2022
Về việc sửa đổi tạm thời điểm c khoản 5 Điều 4 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 21/10/2022
Thông báo về việc tổ chức làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đợt 2 và việc xử lý những sinh viên khóa 63 không làm bài thu hoạch hoặc làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu Công văn 24/10/2022
Quyết định về việc ấn định mức học bổng và chỉ tiêu xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2022-2023 Quyết định Sinh viên 24/10/2022
Tài liệu Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2022-2023 Công văn 24/10/2022
Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài Công văn 25/10/2022
Thông báo về việc kiểm tra công tác quản lý ngân hàng câu hỏi thi, ra đề thi và chấm thi kết thúc học phần, Kỳ II năm học 2021-2022 Công văn 25/10/2022
Thông báo tổng hợp kết quả học tập toàn trường học kỳ phụ năm học 2022-2023 Công văn 26/10/2022
Quyết định về việc khen thưởng cho Tập thể, Cá nhân đạt giải thưởng "Nghiên cứu khoa học NEPTUNE" năm 2022 Quyết định Cán bộ 26/10/2022
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023 Quyết định Cán bộ 26/10/2022

Pages