Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 59 năm học 2018-2019. Công văn 21/08/2018
Thông báo về việc kết luận Hội nghị giao ban CTSV tháng 10/2018 Công văn 08/10/2018
Kế hoạch kiểm tra, giám sát Nội quy các khu giảng đường Đợt 1 từ ngyà 24/10/2017 đến 01/11/2017. Công văn 23/10/2017
Công văn số 01/CĐ về việc tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019 đối với CB, NG, NLĐ Công văn 03/01/2019
Về việc chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ của Trường ĐHHHVN theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT Công văn 02/04/2018
Thông báo số 48/TB-ĐHHHVN v.v tổ chức Họp rà soát công tác cập nhật báo cáo tự đánh giá 04 chương trình đào tạo và danh mục minh chứng theo tiêu chuẩn AUN-QA Công văn 10/01/2019
Về việc gửi bài đăng trên Chuyên san của Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt thuộc tạp chí Khoa học kỹ thuật- Học viện Kỹ thuật Quân sự Công văn 22/08/2019
Về việc kiểm tra đánh giá nội bộ ISO Công văn 27/06/2018
Về việc văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Công văn 27/08/2018
Về việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra chuyên ngành bậc SĐH và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Công văn 23/10/2017

Pages