Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về việc không sử dụng internet, wifi trong kỳ thi tuyển sinh SĐH 12/04/2018
Công văn số 389/ĐHHHVN-TCHC v.v rà soát, góp ý các dự thảo Phụ lục số 3 Đề án Vị trí việc làm của Trường 04/04/2023
Quyết định số 202A/QĐ-ĐHHHVN về việc cử sinh viên tham gia luyện tập và tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 27/02/2023
Thông báo số 1708/TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022 19/12/2022
Thông báo số 850/TB-ĐHHHVN-KĐCL v.v cử các đối tượng tham gia công tác phỏng vấn phục vụ hoạt động Đánh giá ngoài KĐCL Cơ sở giáo dục trường ĐHHHVN năm 2023 23/06/2023
Công văn số 894/ĐHHHVN-TĐKT về việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng 27/07/2022
Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 27/07/2022
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019. Công văn 05/09/2018
V/v triển khai thực hiện một số Thông tư, Nghị định của Chính phủ. Công văn 12/09/2023
Về việc tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022 Công văn 29/04/2022

Pages