Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Quyết định Thành lập Ban ra đề và chấm thi bài thi thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân. Quyết định Cán bộ 17/10/2023
Quy định về công tác quy hoạch cán bộ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 03/07/2023
Quyết định Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Đại học Hàng hải việt Nam. Quyết định Cán bộ 26/10/2023
Quyết định Về việc cử cán bộ, giảng viên đi học Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng. Quyết định Cán bộ 18/09/2023
Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người học Quyết định Cán bộ 08/01/2020
Danh sách v.v tặng quà cho CB, GV, CNV nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi Quyết định Cán bộ 16/01/2019
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 08/07/2020
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 05/07/2022
Quyết định về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 01/4 đến 02/9/2021 Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9/2021 Quyết định Cán bộ 06/08/2021
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Quyết định Cán bộ 05/12/2019

Pages