Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Về việc báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2020-2021 Công văn 04/09/2020
Thông báo về việc viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 Công văn 04/09/2020
Thông báo về việc Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2021-2022 Công văn 04/09/2020
Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020-2021. Công văn 03/09/2020
Thông báo kết luận Hội thảo CDIO năm 2020 chủ đề: Cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương học phần, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn Công văn 25/08/2020
Thông báo về việc Kết luận Công tác đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Công văn 20/08/2020
Danh sách đại biểu tham dự Hội thảo CDIO cấp trường năm 2020 Công văn 20/08/2020
Thông báo về việc lập danh sách thưởng thi đua năm học 2019-2020 và đợt thi đua từ 01/4/2020-02/9/2020 Công văn 19/08/2020
Quyết đinh về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 01/4 đến 02/9/2020 Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9/2020 Quyết định Cán bộ 19/08/2020
Quyết định về việc công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 Công văn 19/08/2020

Pages