Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về việc triển khai NQ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV Công văn 20/08/2018
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập, nâng cao hiệu quả công tác định hướng, tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên năm học 2019-2020. Công văn 23/10/2019
Về việc thực hiện NQ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018 Công văn 02/10/2018
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ Trường ĐHHHVN Công văn 17/10/2017
Thông báo Về việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 Công văn 04/11/2019
Thông báo về việc kiểm tra đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Công văn 13/09/2019
V.v thực hiện NQ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018. Công văn 30/03/2018
Thông báo số 48/TB-ĐHHHVN v.v tổ chức Họp rà soát công tác cập nhật báo cáo tự đánh giá 04 chương trình đào tạo và danh mục minh chứng theo tiêu chuẩn AUN-QA Công văn 10/01/2019
Thông báo Về việc Kết luận Công tác đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Công văn 01/10/2019
Về việc gửi bài đăng trên Chuyên san của Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt thuộc tạp chí Khoa học kỹ thuật- Học viện Kỹ thuật Quân sự Công văn 22/08/2019

Pages