Skip to:

Quyết định Cán bộ

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort ascending
Quyết định Về việc kiện toàn Tổ công tác Lao động sản xuất của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Quyết định Cán bộ 16/10/2023
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Quyết định Cán bộ 16/10/2023
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 26/09/2023
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 26/09/2023
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 26/09/2023
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 26/09/2023
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Quyết định Cán bộ 22/09/2023
Quyết định Về việc cử cán bộ, giảng viên đi học Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng. Quyết định Cán bộ 18/09/2023
Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên. Quyết định Cán bộ 25/08/2023
Quyết định Về việc tặng Danh hiệu thi đua năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023

Pages